Användarvillkor

Användarvillkor

Dessa villkor gäller för webbplatsen www.littlewe.se (”Webbplatsen”), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen (”Prenumeration”) och de boxar som säljs styckevis (”Box”). Läs noga igenom dessa villkor. Genom att utnyttja Webbplatsen för att ansöka om Prenumeration eller köpa en Box godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål. Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om Prenumeration eller köpa en Box från Webbplatsen.

1. Information om oss

Littlewe AB

Organisationsnummer: 559033-9056

Adress: Vendelvägen 12, 236 61 Höllviken

E-post: info@littlewe.se

Momsregistreringsnummer: SE559033905601

Styrelsens säte: Höllviken

2. Ansökan och bundenhet

2.1 Du får ansöka om Prenumeration och köp av Box bara om du är minst 18 år. Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om köp av Prenumeration och Box för leverans till adress i Sverige.

2.2 När du har ansökt om köp av Box eller Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en Box har eller kommer att skickas till dig.

2.3 Avtalet om Prenumeration innebär att du en gång per kalendermånad får leverans av en månadsbox till den av dig angivna adressen. Vid beställning av en Box begränsas köpet till en enstaka leverans, varvid avtalet endast gäller för den leveransen och automatiskt upphör därefter. Samtliga boxar består av flera olika klädesplagg som levereras i en särskild förpackning.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

2.5 Vi tar inte ansvar för erbjudanden och kampanjer från samarbetspartners med utgånget giltighetsdatum som eventuellt kan finnas i boxen.

3. Priser

3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.

3.2 Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan.

3.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges 6.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

4. Betalning

4.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.

4.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband med din ansökan om Prenumeration och efterkommande avgifter utgår vanligtvis den 27:e varje kalendermånad. Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.4) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift.

4.3 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard) eller via PayPal. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit, betalkort eller PayPal-konto utan ytterligare godkännande fram till dess du byter betalningssätt och/eller uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till info@littlewe.se (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).

4.4 Betalning kan även ske med av oss utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

5. Leveranstider

5.1 Efter ingången Prenumeration kommer en Box att levereras en gång varje kalendermånad. Beroende på när under en kalendermånad din ansökan om Prenumeration inkommit, kommer den första Produkten att levereras under samma kalendermånad eller nästa. Beräknat utskicksdatum anges vid ansökan av Prenumeration. Boxen levereras vanligtvis i slutet av varje kalendermånad.

5.2 Beroende på vart i landet du bor kommer du få boxen levererad av PostNord till närmsta utlämningsställe alternativt få hemleverans direkt till din dörr. Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar från det att vi skickar ut boxen. Vid utkörning (Skåne) kommer vi att kontakta dig via telefon dagen för utkörning.

5.3 Om en Box tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon Box den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.

5.4 I de fall din Box levereras till ett utlämningsställe har du ansvar för att hämta ut boxen samt att se till att Littlewe har korrekta kontaktuppgifter till dig. I de fall din Box levereras hem till dig har du ansvar för att Littlewe har korrekta adressuppgifter till dig, så att Boxen kan levereras. Skulle du inte hämta ut din Box från ett utlämningsställe efter att du aviserats om att Boxen finns där och Boxen av denna anledning returneras till Littlewe måste du aktivt kontakta Littlewe för att få Boxen utskickad på nytt alternativt ersatt. Skulle vi inte höra från dig inom 60 dagar från det att vi har fått Boxen i retur till oss kommer du inte att få den ej uthämtade Boxen ersatt. I sådant fall anses köpet av denna specifika Box hävt och du kommer att bli ersättningsskyldig för de kostnader som har uppstått på grund av att Boxen inte hämtats ut, vilka uppgår till kostnaden för Boxen.

6. Uppsägning och automatisk förlängning

6.1 Både du och vi får, utan angivande av skäl, när som helst säga upp en Prenumeration. Avslutas inte Prenumerationen innan den 15:e kommer Boxen för den avsedda månaden att levereras.

6.2 Du säger upp Prenumerationen via ditt konto på Webbplatsen. Vi säger upp Prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit.

Uppsägning görs genom att du loggar in på ditt konto och avslutar prenumerationen.

7. Ångerrätt

7.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar den första Boxen för den aktuella Prenumerationen.

7.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.

7.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Boxen till oss inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kan kontakta oss genom ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till info@littlewe.se. Boxen kan återsändas till följande adress: Littlewe AB, 236 61 Höllviken. Vi ber dig att skyndsamt återsända den kompletta Boxen i sin originalförpackning. Om något av plaggen uppvisar bruksslitage kommer vi att göra ett prisavdrag motsvarande värdet av det aktuella plagget.

7.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

8. Bytesrätt och reklamation

8.1 Om en Box är felaktig gällande tex storlek och kön kan du inom skälig tid återsända boxen och göra ett byte till nya plagg. Vänligen kontakta kundservice på info@littlewe.se innan du returnerar boxen eller enstaka plagg från boxen.

8.2 Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning av felet på plagget till info@littlewe.se. Återbetalning för felaktig produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

9. Återbetalningspolicy

9.1 Om du skickar tillbaka en Box till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 7 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot Boxen, eller du kan visa att den sänts tillbaka till oss. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Boxen samt eventuella fraktkostnader, minus den eventuella värdeminskningen. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända Boxen till oss (se punkt 7.3).

9.2 Om du återsänder ett enstaka plagg ur boxen kommer vi att undersöka det återlämnade plagget och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade varan. I möjligaste mån kommer vi att skicka dig ett nytt plagg i tex rätt storlek eller för rätt kön. Om enda sättet att ersätta den specifika varan är att återbetala pengar kommer vi att göra kort efter att vi fattat ett beslut. Vi kommer därvid att göra ett prisavdrag på boxen för just den specifika varan.

9.2.1 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig till ett bankkonto.

10. Ansvar

Om du är konsument regleras vårt ansvar för Boxarna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

11. Befrielsegrunder

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

12. Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

13. Meddelanden

Meddelanden till oss ska skickas till info@littlewe.se. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.

14. Immateriella rättigheter

14.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

14.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

14.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Produkterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

15. Tillägg och ändringar

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

16. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

17. Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.